Pos

Observasi Implementasi Maklumat Pelayanan

TUBAN – Rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Maklumat Pelayanan atau Citizen Charter mulai dilakukan. Monev dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan observasi terkait implementasi Maklumat Pelayanan…